آرشیو نواب اربعه عثمان بن سعید عمری

  • نخستین نایب خاص حضرت مهدی (عج) ابوعمرو عثمان بن سعید عمری بود. شیخ طوسی، درباره سفیران حضرت و اوّلین ایشان چنین نوشته است:سفیرانی که از جانب ائمه اطهار (ع) به […] 0

    نواب اربعه عثمان بن سعید عمری

    نخستین نایب خاص حضرت مهدی (عج) ابوعمرو عثمان بن سعید عمری بود. شیخ طوسی، درباره سفیران حضرت و اوّلین ایشان چنین نوشته است:سفیرانی که از جانب ائمه اطهار (ع) به […]

    ادامه ...